POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne

         Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.gorskalegenda.pl. Przeglądając serwis internetowy akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

II. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych.

Administratorem danych jest MAR&MONTANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szczyrku 43-370, przy ul. Górska 62.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na stronie internetowej Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

MAR&MONTANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego MAR&MONTANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają na stronie internetowej http://www.gorskalegenda.pl/ swoje dane osobowe dobrowolnie.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

 

III. Pliki Cookies

 1. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 2. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową www.gorskalegenda.pl indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

 2. cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.gorskalegenda.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

IV. Cele marketingowe

 1. Dane użytkowników są gromadzone poprzez formularz kontaktowy i newsletter zamieszone na stronie www.gorskalegenda.pl i są przetwarzane  wyłączenie w celu, dla którego zostały podane. Użytkownik sam dobrowolnie wpisuje swoje dane,  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo zgłosić zaprzestanie przetwarzania jego danych w celach marketingowych, czy handlowych. Oznacza to, że nie będzie otrzymywał ofert oraz informacji o promocjach, wydarzeniach, czy programach prowadzonych przez MAR&MONTANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

 2.  Użytkownicy, którzy chcieliby przesłać zapytanie mogą uczynić to poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, podając swoje dane niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego może również wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych podanych w niniejszym formularzu do innych celów – marketingowych / handlowych. W tym celu konieczne jest udzielenie odrębnych zgód i zaznaczenie odpowiednich pól poprzez kliknięcie akceptacji co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez MAR&MONTANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w wyżej wymienionych celach.

 3.  Użytkownicy, którzy zapisali się do usługi newsletter otrzymują na wskazany przez siebie adres e-mail informacje o ofercie usługodawcy, organizowanych wydarzeniach, promocjach itp. W celu otrzymywania takich wiadomości poprzez usługę „Newsletter” osoba zainteresowana proszona jest również o zaznaczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych w celu korzystania z usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie akceptacji w oznaczonym do tego miejscu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”. W celu realizacji usługi „Newsletter” MAR&MONTANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa pozyskują od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź złożenia sprzeciwu wobec dalszemu przetwarzaniu danych do celów na które wcześniej wyraziła zgodę lub też może żądać usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. W tym celu może w sposób bezpłatny przesłać informację na adres poczty elektronicznej: rodo@gorskalegenda.pl

V. Odnośniki do innych stron

         Strona internetowa http://www.gorskalegenda.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu internetowego.

 

VI. Zmiany

          W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności koniecznej ze względu na  nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych, zmiany w zakresie sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostaną w jej treści odpowiednie modyfikacje.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij